Episode 5 - læring

Lær noe nytt! Lær noe nytt og øk gleden og livskvaliteten. Vi har besøk av frisklivssentralen i Bergen, som tar oss med videre i sitt Hverdagsgledekurs.

MP3 audio oeyeblikk_for_livet_-_episode_5_-_laering.mp3 — MP3-lydfil, 53.25 MB