Digital informasjon

Digital informasjon skal også være tilgjengelig for blinde og svaksynte.

Synshemmede benytter spesiell programvare som tolker informasjonen som kommer opp på skjerm og som gjør dette om til lesbar informasjon. Svaksynte bruker forstørringsprogrammer, som for eksempel Zoom text, Magic og Lunar. Blinde og sterkt svaksynte får teksten ut i punktskrift ved hjelp av programmer som JAWS, Window Eyes, og Hai. Både svaksynte og blinde benytter tale som disse programmene også styrer. Felels for disse spesialprogrammene er at de i hovedsak baserer seg på tilgjengelighet til Microsoftbasert programvare

Dokumenter med tekst i PDF format (Portable Document Format) blir ofte lagret som et bilde som det er umulig for en skjermleser å oppfatte. Programvaren i skjermleseren "plukker opp" tekst og gjengir den i form av tale eller punktskrift. Derfor må dokumentet også finnes som et tekst dokument med kun ren tekstmengde. Word-dokumenter er godt egnet, grunnet at alle skjermtolkere kan bruke dette filformatet. Legger man ut Word-dokumenter elektronisk skal man også her ta hensyn til struktur av innhold og for eksempel legge til alternative tekster til bilder.

Skal du i gang med universell tilrettelegging av en digitale løsning? Teknologi for alle tilbyr ekspertevaluering av eksisterende og nye løsninger.