Digital informasjon

Slik sørger du for at digital informasjon også er tilgjengelig for blinde og svaksynte.

Hvordan får synshemmede lest digital informasjon?

Mange synshemmede benytter skjermleser, mange som ser litt dårlig klarer seg ofte med å justere opp fontstørrelsen og eventuelt endre på fargene (bakgrunn og forgrunn) slik at kontrasten blir optimal.

PDF (Portable Document Format)

Når et dokument scannes og lagres som PDF blir det ofte bare lagret et bilde av teksten, det vil ikke skjermlesere kunne plukke opp, og kan også bli problematisk for brukere som trenger mye forstørrelse da fontstørrelsen ikke kan endres.

Adobe har en guide til hvordan du kan lage tilgjengelige PDF-dokumenter

Word-dokumenter (doc og docx)

Dersom dokumentet er riktig strukturert (med overskriftsnivåer, avsnitt osv) er Word-dokumenter å foretrekke for mange synshemmede, spesielt for lengre dokumenter.

Bilder og grafikk i dokumenter

Pass på at grafikk og bilder som er relevant for innholdet har alternativ tekst, som beskriver innholdet/funksjonen til bildet. Er bildet kun ment som visuell pynt, bør det markeres som "presentational" eller sett en blank alternativ tekst.

Når alternativ tekst mangler, er det mange skjermlesere som leser opp filnavn el. Dette oppleves som støy.