Skilt

Skilt skal gi nødvendig informasjon og det skal være lett å se og oppfatte. Skilt skal plasseres tilgjengelig og lett synlig, både for sittende og stående personer

Bildet viser en blind person som leser punktskriften på et piktogram som viser at dette er et dametoalett.

.Her er de viktigste tingene du må huske på i forhold til utforming av skilt:

 • Skilt skal plasseres i øyehøyde, det vil si en senterhøyde på 150 cm.
 • Det skal være mulig å komme helt inntil skiltet,. Det må derfor ikke plasseres gjenstander foran skilt med fare for sammenstøt.
 • For skilt man kan gå helt inntil skal mindre tekstmengder utformes med opphøyde taktile bokstaver. Teksten skal ha en versalhøyde på min 25 millimeter. Vi anbefaler også punktskrift.
 • Nummerering av dører på hotell og tilsvarende skal ha en versalhøyde på min 50 millimeter.
 • For skilt med lengre tekstmengder skal versalhøyden være på min 15 millimeter.
 • Skilt som plasseres mot en lys bakgrunn bør ha mørk bakgrunn med hvit eller svak nedtonet tekstfarge.
 • Luminanskontrasten mellom skilt og bakgrunn, og mellom tekst og bakgrunn skal være på minimum 0,8.
 • Skrifttypen må være ren uten seriffer, ikke kursiv og med opphøyde taktile bokstaver. Kun bruk av store bokstaver bør unngås, da dette foringer lesbarheten.
 • Skilt innendørs må være belyst med min 300 lux.
 • Skilt kan ikke ha blanke overflater, dette gir sjenerende reflekser ved belysning.
 • Gjennomlyste skilt må ha lys tekst på mørk bakgrunn.
 • Symboler og piktogrammer skal også utformes opphøyd taktilt.
 • Piktogrammene skal bestå av opphøyd taktil illustrasjon/bilde, opphøyd taktil skrift og punktskrift som er plassert på en skiltramme. Piktogrammene skal ha en størrelse på 15x15 cm, og skriften skal skrives med versaler på min 25 mm, dette gjør det enklere å lese med fingeren. Bruk så enkle symboler som mulig, det skal være mulig å skille de fra hverandre. 
 • Viktig informasjon skal være tilgjengelig på lyd, eventuelt også i punktskrift
 • For å finne viktige punkt og informasjon i bygg anbefaler vi talende skilt som har stor nytteverdi for orienteringshemmede.