Hopp til innhold
Gå til forsiden. Logo, Norges Blindeforbund

Skilt

Skilt skal gi nødvendig informasjon og det skal være lett å se og oppfatte. Skilt skal plasseres tilgjengelig og lett synlig, både for sittende og stående personer

Bildet viser en blind person som leser punktskriften på et piktogram som viser at dette er et dametoalett.

Norges Blindeforbunds krav til skilt

 • Skilt skal plasseres i øyehøyde, det vil si en senterhøyde på 150 cm. 
 •  Det skal være mulig å komme helt inntil skiltet. Det må derfor ikke plasseres gjenstander foran skilt med fare for sammenstøt.
 • For skilt man kan gå helt inntil skal mindre tekstmengder utformes med opphøyde taktile bokstaver og med punktskrift.
 • Den opphøyde taktile skriften skal ha en taktilitet på min 1 millimeter.
 • Punktskriften skal plasseres slik at den starter rett under der den taktile skriften starter. Det vil altså si til venstre på skiltet. Man vil naturlig begynne å lete etter punktskriften under starten av den taktile skriften.
 • Punktskriften på skilt skal ha en taktilitet på min 0,6 millimeter.
 • Skilt som plasseres mot en lys bakgrunn bør ha mørk bakgrunn med hvit eller svak nedtonet tekstfarge.
 • Luminanskontrasten mellom tekst og bakgrunnen på skiltet, og mellom skiltet og bakvegg skal være på min 0,8.
 • Skrifttypen skal være ren uten seriffer (føtter), ikke kursiv og med opphøyde taktile bokstaver.
 • Kun bruk av store bokstaver bør unngås, da dette foringer lesbarheten.
 • Skilt innendørs skal være belyst med min 300 lux.
 • Skilt skal ha matt overflate, da blanke overflater gir sjenerende reflekser og blending.
 • Gjennomlyste skilt skal ha lys tekst på mørk bakgrunn.

Viktig informasjon

Viktig informasjon skal være tilgjengelig på lyd, og / eller punktskrift. Viktig informasjon er informasjon for å kunne orientere seg og finne frem til hovedfunksjonene i bygget. Dette vil da gjelde alle steder hvor synshemmede kan ferdes, enten som publikum eller som ansatt i bygget.

For å finne viktige punkt og informasjon i bygg anbefaler vi talende skilt som har stor nytteverdi for orienteringshemmede.

Versalhøyder (bokstavstørrelse) 

Blindeforbundet har følgende krav til versalhøyder:

 • For skilt man kan gå helt inntil min 25 millimeter.
 • Nummerering av dører på hotell og tilsvarende min 50 millimeter.
 • Skilt med korte tekstmengder min 25 millimeter.
 • Skilt med lengre tekstmengder min 15 millimeter.
 • Informasjonstavler min 15 millimeter. Informasjonsmonitorer min 15 millimeter.
 • Skilt med piktogrammer (symboler) min 25 millimeter.

Skilt med piktogrammer (symboler)

Skilt med piktogrammer som man kan gå helt inntil skal alltid ha opphøyd taktil symbol / illustrasjon, opphøyd taktil skrift og punktskrift. Dette gjør det enkelt for alle å få med seg informasjonen som gis, og alle kan lese og forstå informasjonen som gis. Det er svært vanskelig å tolke et symbol / illustrasjon med fingrene, og for eksempel WC er alltid mye raskere å lese enn å finne ut av en taktil illustrasjon. Skilt med piktogram skal ha:

 • En størrelse på min 20 x 20 cm.
 • Den opphøyde taktile skriften skal skrives med versaler på min 25 millimeter.
 • Symbolene som benyttes skal være så enkle som overhode mulig. Det skal være mulig å skille de fra hverandre.
 • Avstanden mellom symbolet / illustrasjonen og teksten, og mellom teksten og punktskriften skal være på min 1 cm.

 Ved bruk av skilt som har både piler, piktogram, tekst og punktskrift skal dette plasseres i følgende rekkefølge: Piktogram, tekst, og pil på en linje med punktskrift på linje under teksten.

 Skilt med etasjeoversikt

Skilt med etasjeoversikt spesielt i bygg med mange etasjer er det fornuftig å utforme disse slik at man lett kan orientere seg etter hva som befinner seg i hver etasje. Det skal være luminanskontrast på min 0,8 mellom tekst og bakgrunn på etasjeoversikten. Det kan brukes fargekoder i ulik tilknytning til skiltet / tavlen. For eksempel et rødt merke eller ramme rundt i en etasje, blått i en annen osv. Innrykk vil også gjøre det enklere å først finne etasjen man skal til, og deretter lese hva som befinner seg i etasjen når man leser skiltet med fingrene.

Taktile kart

Taktile kart skal:

 • Plasseres i god høyde både for sittende og stående personer.
 • Være skråstilt.
 • Luminanskontrast på min 0.8 mellom tekst og informasjon til bakgrunnen.
 • Du er her merket på kartet i luminanskontrast på min 0,7 til bakgrunnen.
 • Tekst som beskriver på siden av tegningen av bygget også med punktskrift.
 • All informasjon på det taktile kartet skal være opphøyd taktilt.
 • Det taktile kartet bør også tilbys på ark som man kan ta med seg.

 Norges Blindeforbunds krav til informasjonstavler og informasjonsmonitorer finner du her

 

Sist oppdatert: 29. januar 2020