Synstolkning og lydteksting av film og TV

Synstolking og lydteksting er virkemidler som gjør filmer, TV programmer og videosnutter tilgjengelige for synshemmede, og er avgjørende for at blinde og svaksynte skal kunne ha tilgang til og oppleve kulturtilbudet på lik linje som alle andre.

I Norge er MediaLT en stor aktør som synstolker filmer for DVD, film på kino og teaterforestillinger på Nationaltheateret i Oslo.

Merk at det kun er bestemte forestillinger og filmer som synstolkes. Norges Blindeforbund jobber for høyere andel av dette og har blant annet hatt innlegg i Dagbladet i 2014 og sendt ulike høringssvar som Forskrift om film og videogram i 2012 og Kulturutredningen i 2013. Vi driver også med påvirkningsarbeid om tildeling av midler hvert år i statsbudsjettet