Barn og unge i Troms

Barn og ungdomsutvalget ble opprettet vinteren 2012 da foreldreforeninga Assistanse ble nedlagt. Utvalget har eget styre og har ansvaret for aktiviteter for barn og unge. De arrangerer bassengtrening på Kurbadet, turer, formingsaktiviteter og lignende. For mer informasjon om aktiviteter se her Aktiviteter i Troms.

Barn og ungdomsutvalget har en egen facebookgruppe. Den finner du her: https://www.facebook.com/groups/577520795734702/?fref=ts

Nyhetsbrevet for foreldregruppa, fra sentralt, finner du her: https://www.blindeforbundet.no/nyhetsbrev-foreldregruppa

Styret består av:  mobil 47 02 91 91, mobil 48 21 53 53 og mobil 90 04 02 08.

Unn-Tone er også med å arrangerer Familiesamling på Evenes syn og mestringssenter i juli/august hvert år.