Fakta og statistikk om synshemninger

Noen nøyaktig statistikk over antall mennesker i Norge og resten av verden som har et synsproblem, finnes ikke. Verdens helseorganisasjon (WHO) har gjort beregninger, og en del av disse legges til grunn for tallene vi benytter i Norge.

 • Omlag 180 000 nordmenn har så svekket syn at de regnes som synshemmede.
 • Cirka 80 prosent av sanseinntrykk kommer fra synet.
 • Mer enn tusen nordmenn er helt blinde.
 • 70 prosent av alle over 70 år får grå stær.
 • 40 000 nordmenn over 70 år har grønn stær.
 • Hver tiende person over 70 år er praktisk blinde av Aldersrelatert macula degenerasjon (AMD)
 • Vel 37 millioner av jordas befolkning er blinde og 124 millioner er svaksynte.
 • Årlig fødes 1,5 millioner blinde og svaksynte barn i verden.
 • Grå stær utgjør 47,8 prosent av årsakene til synstap i verden.
 • 90 prosent av verdens blinde og svaksynte bor i fattige land.
 • Norges Blindeforbund gir årlig mer enn 5000 mennesker synet tilbake i Afrika og Asia, ved enkle operasjoner.

Her finner du WHOs definisjon på blind/ svaksynt.