Hopp til innhold
Gå til forsiden. Logo, Norges Blindeforbund

Ofte stilte spørsmål om rehabiliteringstilbud

Her har vi samlet en rekke av de spørsmålene og svarene vi får om henvisning, innsøkning og praktiske detaljer rundt rehabiliteringskursene våre.

Kan alle henvise til Norges Blindeforbunds rehabiliteringstilbud?

Svar: Ja, alle kan henvise til Norges Blindeforbunds tilbud. Du kan selv ta direkte kontakt med oss, eller du kan bli henvist fra din øyelege, optiker, fastlege, synspedagog, synskontakt eller andre.
Dersom du ikke har tilgang på synsopplysninger, så kan vi bistå med å innhente dette. Hvis du har synsopplysninger, så legg gjerne dette ved henvisningen.
Vi trenger synsopplysninger for å bistå i søknadsprosesser og søke inn til kurs. Dette kan være notat fra øyelege eller optiker, epikrise, sykehusets eget henvisningsskjema eller Norges Blindeforbunds henvisningsskjema.

Hvor sendes henvisningen/synsopplysninger?

Som hovedregel sendes henvisningen/synsopplysninger pr. post til rehabiliteringsavdelingen i den regionen ditt distrikt naturlig hører til:

Rehabiliteringsavdelingen Oslo/Østlandet:
Norges Blindeforbund
Rehabiliteringsavdelingen
Postboks 5900 Majorstuen
0308 Oslo

Rehabiliteringsavdelingen Bergen/Vestlandet:
Norges Blindeforbund
Rehabiliteringsavdelingen
Lille Markeveien 18
5005 Bergen

Rehabiliteringsavdelingen Trondheim/Midt-Norge:
Norges Blindeforbund
Rehabiliteringsavdelingen
Olav Tryggvasonsgt. 24
7011 Trondheim

Rehabiliteringsavdelingen Evenes/Nord-Norge:
Norges Blindeforbund
Rehabiliteringsavdelingen
Forravn. 255
8533 Bogen i Ofoten

En henvisning kommer aldri feil, vi bruker det samme journalsystemet og kommuniserer godt og trygt på tvers av landet.

Hva bør inngå i en henvisning fra en fagperson?

Svar: Kontaktinformasjon til personen det gjelder er alltid viktig, gjerne også til en pårørende.

Henvisning uten synsopplysninger:

Henvisning uten synsopplysninger er en fin måte å formidle kontakt på. Skriv gjerne noen ord om hva det gjelder, for eksempel ønske om kurs, hjemmebesøk eller samtale med rådgiver. Vi ønsker navn, bosted, fødselsdato og telefonnummer.

Henvisning med synsopplysninger:

Vi ønsker informasjon om hvilken synskategori personen befinner seg innen, mål på visus, diagnose, informasjon om andre delfunksjoner av synet der det er relevant (synsfelt, lysømfintlighet, dobbeltsyn eller andre ting) og andre opplysninger som kan være nyttig i denne sammenhengen.
Sensitiv informasjon skal ikke sendes elektronisk, men sendes med post.

Hvor finner jeg henvisningsskjema fra øyelege/optiker og synskontakt/andre?

Svar: Hvis du som fagperson skal henvise noen til vårt tilbud, så kan du benytte skjemaene du finner på denne siden.

Hvor lang ventetid er det for kurs?

Svar: Det må forventes noe ventetid, og det varierer på de ulike kursene. For tidsestimat, ta kontakt på 23 21 50 00 så settes du videre til kurskoordinator for det aktuelle kurset. Om sommeren er det ikke rehabiliteringskurs på sentrene.

Hvem kan komme på kurs?

Svar: Utgangspunktet for å delta på synsrehabilitering er Verdens Helseorganisasjons kategorisering av synstap, ICD-10. Det er de samme kriteriene for å få innvilget synshjelpemidler. Kurstilbudet er for personer 18 år eller eldre.
Les mer om synskategorier her. 

Kan jeg ha med ledsager på kurs?

Svar: Ja. Hvis du har behov for å ha med ledsager på grunn av kognitive, fysiske eller medisinske forhold, så kan vi søke om dette. Vi har assistenter på alle kurs, men ikke assistanse til daglig stell, medisiner eller bistand om natten. En ledsager kan også fungere som språktolk.

Må ledsager betale opphold selv?

Svar: Nei. Ledsager dekkes på lik linje som deltaker. Tapt arbeidsinntekt dekkes ikke.

Hvem kan være ledsager?

Svar: Personen må være 18 år eller eldre. Ledsager kan for eksempel være ektefelle, familiemedlem, venn eller assistent.

Hva koster det å komme på kurs?

Svar: Rehabiliteringskursene er gratis for deltaker og ledsager. På rehabiliteringskurs dekkes reise, opphold og kost.

Det er ingen egenandel. Kursene dekkes av Nav gjennom Lov om folketrygd § 10-7, og Norges Blindeforbund.
Habiliteringskursene har en egenandel per døgn. Her kan du lese mer om våre habiliteringskurs.  

Får jeg sykemelding for å delta på kurs?

Svar: De fleste som deltar på kurs, får enten sykmelding eller permisjon med lønn. Kurset er rettighetsbasert gjennom folketrygdlovens § 10-7.

Må jeg være medlem for å delta på rehabiliteringskurs?

Svar: Nei.
Ta gjerne kontakt med vårt medlemssenter på telefon 21 97 70 00 hvis du har spørsmål om våre medlemskap.

Hvordan kommer jeg meg til kurs?

Svar: Hvis du har behov for fly, så bestilles dette av kurskoordinator via Helsereiser. Ved annen transport som tog eller buss bestiller du reisen selv, tar vare på kvitteringer og får dette refundert etter kurset.
For flere av kursene settes det opp fellestransport med buss fra sentrum og/eller flyplass.

Kan jeg bruke Pasientreiser til kurs?

Svar: Nei. Ved behov for annen transport, ta kontakt med kurskoordinator for det aktuelle kurset.

Hva om jeg trenger assistanse på reisen?

Svar: Det er assistanseordninger på flyplasser, togstasjoner og busstasjoner. Kurskoordinator vil orientere deg om dette sammen med annen praktisk kursinformasjon før et kurs.

Hva om jeg trenger hjelp til å håndtere medisiner?

Svar: Vi har ikke medisinsk personell på sentrene våre og kan ikke bistå med håndtering av medisiner. Du må da enten ha med deg ledsager som kan bistå eller kontakte hjemmetjenesten i kommunen der du skal på kurs. Medisiner er kursdeltakers eget ansvar.

Hva med oppbevaring av medisiner?

Svar: På Evenes og Hurdal har alle borom eget kjøleskap. På Solvik kan kjøleskap lånes etter avtale. Medisiner skal ikke oppbevares andre steder enn eget borom.

Kan jeg komme på kurs hvis jeg er allergisk mot hund?

Svar: Sentrene har noen allergivennlige rom, men det vil alltid være allergener i fellesområdene siden førerhunder ferdes på sentrene. Vi anbefaler at du tar med allergimedisiner hvis du reagerer på hund.

Kan jeg få hjemmetjeneste mens jeg er på kurs?

Svar: Ja. Dersom du har vedtak på hjemmetjeneste på ditt bosted og du har behov for bistand under kurset, ber vi om at du tar kontakt med hjemmetjenesten i din kommune for å overføre tjenesten til kommunen der du skal på kurs. Dette bør gjøres i god tid før kursstart.

Hvor lange er kursoppholdene?

Svar: Det tilbys kurs av ulike lengder, alt fra tre til 11 dager. Alle kursene er med overnatting.

Hvor holdes kursene?

Svar: Norges Blindeforbund har tre syn- og mestringssentre som holder kurs. Hurdal syn- og mestringssenter ligger i Viken, Solvik syn- og mestringssenter ligger på Askøy utenfor Bergen og Evenes syn- og mestringssenter ligger i Nordland.

Her kan du lese mer om våre syn- og mestringssentre.

Hvilke kurs tilbys?

Svar: Det tilbys tre kursrekker: en for personer i yrkesaktiv alder, en for personer 67 år og eldre, og en for personer med hjernerelaterte synsvansker.

Kursrekkene består av introduksjonskurs, kartleggingskurs/grunnkurs og videre påbyggingskurs.

På kursene er det fokus på undervisning i ulike fagområder, utprøving av hjelpemidler, informasjon om velferdsrettigheter, informasjon om tilbud fra Norges Blindeforbund og andre, samtaler, følelsesmessige reaksjoner og du får møte andre personer i liknende situasjoner.

Det tilbys også en rekke temabaserte kurs. Se en oversikt over våre kurs i kurskatalogen.
Ring oss gjerne på 23 21 50 00 for mer informasjon om kurs.

Hva bør jeg ta med på kurs?

Svar: Du trenger ikke å ta med sengetøy eller håndklær. Enkelte ting kan kjøpes i kiosk på senteret hvis du har glemt noe.
Det er ulike fasiliteter på sentrene, ta gjerne direkte kontakt med det aktuelle senteret eller les mer her. 

Får jeg enerom på kurs?

Svar: Alle kursdeltakere får eget rom med bad hvis ikke annet er avtalt.

Hvilke faggrupper arbeider på kursene?

Svar: Alle fagpersonene er ikke på alle kurs, men nedenfor er den totale staben listet:

 • Synspedagog
 • Optiker
 • Spesialpedagog
 • Mobilitetspedagog
 • IKT instruktør
 • Idrettspedagog
 • Aktivitør
 • ADL instruktør
 • Kunst- og håndverkspedagog
 • Hjelpepleier
 • Livsstyrketrener
 • Ergoterapeut
 • Psykolog

I tillegg har vi likepersoner og rådgivere på våre kurs.

26. Hvilke fagområder undervises det innen på kurs?

Svar:

 • ADL – aktiviteter i dagliglivet
 • Fysisk aktivitet
 • Punkt og taktil trening
 • Kunst og håndverk
 • Mobilitet og orientering
 • Syn
 • IKT
 • Mindfulness/avspenningsøvelser

Fant du ikke det du så etter? Ring oss gjerne på 23 21 50 00 eller send en epost til info@blindeforbundet.no

Sist oppdatert: 5. juni 2023