Reise og transport

Blinde og svaksynte skal også kunne reise og benytte seg av kollektivtransport på lik linje med alle andre, for å leve aktive og selvstendige liv.

Å reise kollektivt på lik linje med andre, handler om å få være aktiv i dagliglivet og å ta selvstendige valg. Et tilfredsstillende transporttilbud er en forutsetning for å oppnå samfunnsmessig likestilling

Tilrettelagt transport (TT)

Tilrettelagt transport (TT) er for mange synshemmede helt nødvendig for å leve et aktivt og selvstendig liv. TT-ordningen er en transporttjeneste for personer med nedsatt funksjonsevne som ikke kan benytte seg av bil eller kollektivtransport. Transporten fungerer som oftest med drosje og gjelder fritidsreiser.

I dag organiseres fritidsreiser av fylkeskommunen og tilbudet varierer. Du kan søke om TT via ditt lokale NAV-kontor.

Arbeids- og utdanningsreiser

Hvis du har varig funksjonshemming og ikke kan reise til og fra arbeids- eller utdanningssted med offentlig kommunikasjon kan du søke NAV om støtte til arbeids- og utdanningsreiser.

I dag er personer som går på varig tilrettelagt arbeid eller mottar 100% uførepensjon unntatt fra ordningen.

Ta kontakt med NAV kontoret ditt for informasjon og søknad.

Honnørkort gir honnørrabatt

Honnørrabatt blir gitt for innenlands reiser med transportmidler som mottar offentlig støtte. Rabatten gjelder uansett reiseavstand, og gir rett til 50% prisreduksjon på enkeltbillett. Honnørpris for synshemmede på offentlig transport er ikke lovfestet, men kan tildeles dersom du har honnørkort. Blindeforbundets rehabiliteringsavdeling kan utstede honnørkort etter visse kriterier.

Ledsagerbevis

Ledsagerbevis er en ordning som gir personer med nedsatt funksjonsevne mulighet til å ta med seg en ledsager, uten ekstra kostnad. Beviset kan benyttes på kultur og fritidsarrangementer og på offentlige transportmidler.

Søknad om ledsagerbevis sendes til din kommune eller bydel. I søknadsprosessen er det en fordel å være tydelig og detaljert når man beskriver sine behov.

Reiseassistanse

Fly

Mange synshemmede bruker reiseassistanse når de reiser. Du kan få assistanse på alle Avinors flyplasser. På avinor.no kan du finne informasjon over hvilke flyplasser dette er og hvordan du bestiller assistanse.

Trenger du assistanse på Oslo Lufthavn Gardermoen ringer du telefonnummer 64 82 19 00. Assistansen må bestilles 24 timer før du trenger den. Du bør også ringe 15 min før og fortelle at du er på vei til flyplassen.

Førerhund på flyreiser

Tog

Du kan få assistanse på flere av landets togstasjoner. På Banenor sine nettsider kan du lese mer om hvilke stasjoner dette gjelder, og hvordan du bestiller assistanse. Trenger du assistanse, kan du bestille det på telefon 47 77 00 98. Assistanse må bestilles minst 24 timer før reisen.

Buss

Du kan få assistanse ved Bussterminalen/Galleriet (Oslo), ved å ringe telefonnummer 23 00 24 00 og følg anvisningene. Assistansen må bestilles 24 timer før du trenger den. Mer informasjon og bestillingskjema for assistanse.

Førerhund på reise

Som synshemmet har du rett til å ha med deg førerhund på offentlig transportmidler. Førerhund går gratis på tog, buss, bane og fly. Skal du reise med førerhund på fly må du oppgi dette når du bestiller flyreisen.

Førerhund har også lov til å være med i taxi og inn i butikker og restauranter.

Sort labrador retriever på jobb med sele