Reise og transport

Blinde og svaksynte skal også kunne reise og benytte seg av kollektivtransport på lik linje som alle andre, for å leve aktive og selvstendige liv.

Å reise kollektivt på lik linje som andre, handler om å få være aktiv i dagliglivet og å ta selvstendige valg. Et tilfredsstillende transporttilbud er en forutsetning for å oppnå samfunnsmessig likestilling

Tilrettelagt transport (TT)

Tilrettelagt transport, eller dør-til-dør-transport, er for mange synshemmede helt nødvendig for å leve aktive og selvstendige liv. TT ordningen er en transporttjeneste for personer med nedsatt funksjonsevne som ikke kan benytte seg av bil eller kollektivtransport. Transporten fungerer som oftest med drosje og gjelder fritidsreiser.

I dag organiseres fritidsreiser av fylkeskommunen og tilbudet varierer. Norges Blindeforbund arbeider interessepolitisk for å få på plass en nasjonal rettighetsfestet TT ordning. Ordningen må ligge på et nivå som gir mulighet til å leve aktive liv. Ansvaret må ikke desentraliseres til kommune og fylker, men være lik uavhengig av bosted og ordningen må kunne benyttes over hele landet. Dagens fylkeskommunale ordning må bestå for de gruppene som ikke kommer under den nasjonale ordningen.

Arbeids- og utdanningsreiser

Hvis du har varige funksjonshemming og ikke kan reise til og fra arbeids- eller utdanningssted med offentlig kommunikasjon kan du søke NAV om støtte til arbeids- og utdanningsreiser.

Arbeids- og utdanningsreiser skal kunne brukes til og fra arbeids- og utdanningsstedet og innenfor arbeid og utdanning. Man skal kunne benytte ordningen uavhengig av arbeidsforhold, arbeidssted, utdanningsløp, antall arbeidstimer, om man er i tiltak hos NAV, om man har arbeidsforhold med 100 % uførepensjon eller har varig tilrettelagt arbeid. Du kan søke NAV om å få dør-til-dør-transport fra hjemmet til arbeids- eller utdanningssted når man ikke kan benytte seg av offentlig transport eller gå.

Ta kontakt med NAV kontoret ditt for informasjon og søknad.

Honnørkort gir honnørrabatt

Honnørrabatt blir gitt for innenlands reiser med transportmidler som mottar offentlig støtte. Rabatten gjelder uansett reiseavstand, og gir rett til 50 % rabatt på enkeltbillett på reiser med tilskudds berettiget kollektivtransport. Honnørpris for synshemmede på offentlig transport er ikke lovfestet, men kan tildeles dersom du har honnørkort. Blindeforbundets rehabiliteringsavdeling kan utstede honnørkort etter visse kriterier.

Ledsagerbevis

Ledsagerbevis er en ordning som gir personer med nedsatt funksjonsevne mulighet til å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader eller til redusert pris på offentlige kultur og fritids arrangementer og på offentlige transportmidler. Søknad om ledsagerbevis sendes til bestillerenheten eller servicekontoret i din kommune eller bydel. I søknadsprosessen er det en fordel å være tydelig og detaljert når man beskriver sine behov.

Reiseassistanse

Mange synshemmede bruker også reiseassistanse når de reiser. Du kan få assistanse på alle Avinors flyplasser. På hjemmesiden til Avinor kan du finne informasjon over hvilke flyplasser dette er og hvordan du bestiller assistanse. Trenger du assistanse på Oslo Lufthavn Gardermoen ringer du telefonnummer 64 82 19 00. Assistansen må bestilles 48 timer før du trenger den. Du bør også ringe 15 min før og fortelle at du er på vei til flyplassen.

Du kan få assistanse på flere av landets togstasjoner. På Banenor sine nettsider kan du lese mer om hvilke stasjoner dette gjelder, og hvordan du bestiller assistanse. Trenger du assistanse, kan du bestille det på telefon 47 77 00 98. Assistanse må bestilles minst 24 timer før reisen.

Du kan også få assistanse ved Bussterminalen/Galleriet (Oslo), ved å ringe telefonnummer 23 00 24 00 og følg anvisningene. Assistansen må bestilles 24 timer før du trenger den. Det finnes ytterligere informasjon her, samt bestillingskjema for assistanse hvis du heller vil sende bestilling. 

Førerhund på reise

Som synshemmet kan du ta med deg førerhund på offentlig transportmidler. Førerhund går gratis på tog, buss, bane og fly. Førerhund har også lov til å være med i taxi og inn i butikker og restauranter.

Sort labrador retriever på jobb med sele