Barn og unge

Som synshemmet betyr det mye å møte andre i samme situasjon, samtidig som du har tilgang til dedikerte fagpersoner. Det gjelder både om du er barn, ungdom eller voksen.

Her får du oversikt over ulike kurs, aktiviteter og leire for barn og unge med synshemninger og for deres familier

Temakurs familie

Blindeforbundet arrangerer temakurs for familier med synshemmede barn, samt kurs for familier med synshemmede foreldre. Dette er kurs der hele familien blir invitert. Dere får innføring og opplæring i hjelpemidler, støtteordninger, mobilitet og orientering, fysisk aktivitet, data og taktil trening. Kunnskap om syn generelt og hvilke konsekvenser tap av syn medfører blir også vektlagt.

Temaer som overgang fra barnehage til skole, utdanningsvalg og yrkesliv blir også berørt her. Når det er foredrag for de voksne har barna morsomme og tilpassede aktiviteter. Hvert kurs har program etter hvilken fase familien befinner seg i, småbarn eller ungdom.

En viktig del av kursene er erfaringsutveksling med andre familier. Disse kursene er gratis for deltagerne. Kursene er godkjente som rehabiliteringskurs, og personen med nedsatt syn må innfri kravene til definisjonen på svaksynthet i henhold til Verdens Helseorganisasjon (WHO).

Prosjektgruppe for foreldrearbeid

Foreldreutvalget har fått ny drakt og går nå innenfor betegnelsen «prosjektgruppe for foreldrearbeid». Gruppa har en fin sammensetning av nye og gamle medlemmer. Vi representerer barn i ulike aldre og med ulike synsutfordringer. Vi er også jevnt fordelt når det gjelder synshemmede og seende foreldre. Prosjektgruppen skal arrangere kurs og samlinger, være med å drøfte aktuelle saker og komme med viktige argumenter som leder tar med seg videre til interessepolitisk utvalg.  Denne prosjektgruppen er underlagt interessepolitisk utvalg i Norges Blindeforbund, hvor leder for gruppa har fast plass, slik at vi får tatt opp våres interessepolitiske saker på et bredere forum i Blindeforbundet. Saker vi har fokus på er blant annet lærebøker, læringsmidler, rett til ADL opplæring, hjelpemidler og foreldres rettigheter.  Prosjektgruppen for foreldresamlinger kommuniserer til foreldregruppa via nyhetsbrev.Nyhetsbrevet kommer ut cirka fire ganger per år. Av- og påmelding til nyhetsbrevet gjøres på epost, eller ved å ringe vårt medlemssenter på 23215050.

Barne- og ungdomsavdeling

Barne- og ungdomsavdeling (BUA) arrangerer samlinger gjennom hele året som er tilpasset barnets alder og interesser. Det er vinteraktiviteter, sommeraktiviteter, mobilitetskurs og organisasjonsskoleringskurs, og egne sommerleire for barn og ungdom. Barna på disse leirene kommer fra hele landet, og vi ser at samvær med andre i samme situasjon er viktig. Mange reiser hjem fra en uke på leir med økt selvfølelse og styrket motivasjon.  BUA har også et ferie- og opplevelsestilbud for familier hvor foreldre og/eller barn er synshemmet. Disse leirene har en egenandel.

Alle kurs og leire blir arrangert på Blindeforbundets egne syn- og mestringssentre

Det er så mye morsomt å gjøre!

Maren (ca 8 år), har vært på barneleir

Individuell hjelp

Blindeforbundet assisterer familier som trenger individuell rådgivning og hjelp til utfylling av søknadspapirer. Dere kan også møte en juridisk rådgiver som bistår i synsrelaterte saker. Dersom dere ønsker, kan dere få snakke med andre foreldre (foreldrekontakter). Disse har selv vært i lignende situasjoner, og kan hjelpe dem som står i en ny og vanskelig situasjon.

Lokale fritidsaktiviteter

I noen fylker driver Norges Blindeforbund egne klubber for synshemmede barn og unge. Her treffer barna likesinnede, og kan identifisere seg med andre synshemmede. Møtestedet fungerer som et "pustehull" der barna ikke trenger å føle seg annerledes. Kontakt ditt fylkeslag for mer informasjon

Statped

Statped driver opplæring av skolepersonell, barnehagepersonell, foreldre til synshemmede barn og bistår barnet i deres situasjon. StatPed er en nasjonal etat som gir spesialpedagogiske tjenester til kommuner og fylkeskommuner. Nyttig informasjon kan finnes på www.statped.no.