Skrift og lesbarhet

Skrift og lesbarhet kan også gjøres tilgjengelig slik at blinde og svaksynte også får nyttiggjort seg av informasjonen som blir gitt.

Det å kunne lese og tilegne seg informasjon som blir gitt i ulike kanaler tar de aller fleste som en selvfølge. Men for mange synshemmede er dette et problem. 2 – 3 % av befolkningen har så stort synstap at de ikke kan oppfatte store deler av den informasjonen andre tar som en selvfølge. Blir samfunnets informasjon tilrettelagt for synshemmede blir den mer tilgjengelig for alle.  

Norges Blindeforbund har gitt ut heftene Estetisk, trygt og tilgjengelig og Informasjon for alle, hvor du kan lese mer om skrift og lesbarhet.

På nettsiden "bli lesbar" har vi samlet noen tips og triks til deg som trenger råd om god lesbarhet.