Grønn stær (glaukom)

Ved grønn stær, eller glaukom, blir trykket inni øyet for høyt. Selve synsnerven blir ødelagt, og betydelige skader i synsfeltet/blindhet kan oppstå.

Symptomer og kjennetegn

I Norge har cirka 40.000 påvist sykdommen som forekommer i alle aldersgrupper, men hyppigere i høy alder. I tillegg har sannsynligvis om lag 20 000 grønn stær uten å vite det. Grønn stær i familien, høy alder og etnisk opprinnelse kan ha betydning for utvikling av sykdommen. Redusert blodsirkulasjon, høyt blodtrykk, diabetes og nærsynthet er andre risikofaktorer. Skader, infeksjoner og svulster kan også forårsake for høyt trykk som leder til grønn stær/glaukom.

Grønn stær starter ofte på det ene øyet, og fortsetter senere på det andre. I noen tilfeller vil sykdommen bare oppstå på ett øye.

Symptomer, kjennetegn, arvelighet, forebygging, årsaker, behandling og prognoser

Behandling og prognoser

Før var det å ha grønn stær ensbetydende med å bli blind. Med dagens behandlingsmuligheter er sjansen for å berge synet stor. Den vanligste behandlingen går ut på å senke trykket med øyedråper. I tillegg kan laserbehandling, operasjon eller en kombinasjon av disse forekomme. Det gjelder å oppdage sykdommen tidlig siden behandling kun bremser sykdomsutviklingen. Skader som allerede har oppstått lar seg ikke reparere.

Arvelighet, forebygging og risiko

Den beste måten å forebygge grønn stær på, er ved jevnlige synsundersøkelser. Ved kjent forekomst av grønn stær i familien eller andre kjente risikofaktorer, bør øyeundersøkelse foretas årlig fra 30 års alderen, for andre fra fylte 60 år.Mange får oppdaget forhøyet trykk i øyet ved rutinesjekk hos optiker, og får henvisning videre til lege/øyelege. Øyelegen måler trykk, vurderer synsnervens utseende og synsfelt. Øynene undersøkes hver for seg. Grunnen til dette er at øynene overlapper hverandre, og kan gi inntrykk av et normalt syn. 

Råd og tips om hverdagen med grønn stær 

For de fleste er det tungt å få diagnosen grønn stær/glaukom. Mange opplever å ikke bli forstått av omgivelsene da man ser noen ting veldig godt, skarpsynet er jo ofte intakt. I situasjoner som krever bruk av hele synsfeltet derimot, kommer man til kort. Vil du vite mer, kan du laste ned eller bestille brosjyren om grønn stær her.

Hjelpemidler  

Første bud for deg som har glaukom er å bli venner med øyedråpene, som brukes flere ganger daglig. Noen synes drypping av øyet er vanskelig, men med litt trening blir det enklere. Firmaet Adaptor selger en liten trakt som får dråpene til å havne der de skal. Dryppingen er avgjørende for å holde glaukomet i sjakk.

Vanlige plager for folk med denne sykdommen er ømfintlige øyne i sterkt lys, hodepine og slitne øyne ved stirring på skjerm.

Eksempler på hjelpemidler som kan være nyttig er svaksyntoptikk (lupe, lupebrille), lese-tv, telefon med store taster, talende klokke og kjøkkenvekt og lydbok- spiller. Mange plages i sterkt lys og trenger spesielle solbriller.

Kurs og grupper

Vi har kurs og grupper for alle typer mennesker i alle stadier av livet. På våre kurs kan du blant annet lære deg å mestre dagliglivets gjøremål, bruke mobiltelefon, orienteringstrening med hvit stokk, opplæring i punktskrift, samt mulighet til å etablere meningsfull fritid gjennom hobbyer og nye bekjentskaper. Kursene arrangeres ved våre tilrettelagte kurssentre. Vi tilbyr også opptrening der du bor.

Finn kurs og arrangementer, der du bor.

Møte med andre

På Blindeforbundets kurs og grupper møter du andre som har de samme synsproblemene som deg og dyktige fagfolk. Det inspirerer til læring og mestring.

Medlemmer i Blindeforbundet får rabatter på hjelpemidler og rabatter på flere kurs.

Glaukomforeningen er en pasientorganisasjon som har som mål å spre mest mulig informasjon om sykdommen. 

Glaukom i resten av verden

Beregninger gjort av Verdens helseorganisasjon (WHO) viser at rundt 4,5 millioner mennesker har glaukom på verdensbasis. Dette utgjør cirka 12 prosent av antall sterkt svaksynte og blinde i verden.

Norges Blindeforbund har øyeklinikker i Eritrea, Mosambik, Lesotho og Nepal. Norges Blindeforbund legger vekt på å planlegge og å drive øyehelseprosjekter i nært samarbeid med sentrale og lokale helsemyndigheter.