Spor 2

Spor 2 er et ukentlig aktualitetsprogram fra Norges Blindeforbund. Nytt program legges ut mandager før klokken 16.00

Spor 2 uke 21 2019

Regjeringen har lagt fram forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2019. Vi skal besøke Blindeforbundets punktskrifttrykkeri i Bergen. Cathrine Ravnanger har transplantert stamceller i øyet for å forhåpentligvis få bedre syn.