Spor 2

Spor 2 er et ukentlig aktualitetsprogram fra Norges Blindeforbund. Nytt program legges ut mandager før klokken 16.00

Spor 2 uke 4 2017

Stortingspolitikere med på Blindeforbundets interessepolitiske verksted. Fylkeslaget i Vestfold har stort fokus på unge synshemmede og arbeid. Til sommeren åpner en helt ny aktivitetspark på Hurdal syn- og mestringssenter. Han er en ivrig bruker av NLBs avistilbud. Møt Tore Glærum.