Spor 2

Spor 2 er et ukentlig aktualitetsprogram fra Norges Blindeforbund. Nytt program legges ut mandager før klokken 16.00

Spor 2 uke 26 2019

Det har vært møte i Norges Blindeforbunds landsstyre. Etiske retningslinjer var en av sakene. Evenes syn- og mestringssenter fyller 50 år. Rett filterbrille kan være til stor nytte. 14. til 16. juni arrangerte EBU likestillingskonferanse i Malmø. «Jeg er bare meg» sier Mirnesa. Hun er både innvandrer, blind og skeiv. Hun er vår gjest.